×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:

Usługi płatnicze

Dokumentacja systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML)

Dla naszego klienta, w ramach stałej obsługi prawnej opracowywaliśmy dokumentację systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

więcej more
Reprezentacja w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP)

W ramach stałej współpracy z klientem będącym małą instytucję płatniczą (MIP), która świadczy usługi płatnicze polegające na wydawaniu kart kredytowych i udzielanie kredytu płatniczego konsumentom,
reprezentujemy klienta w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP).

więcej more
Postępowanie o wpis do rejestru małych instytucji płatniczych

Naszego klienta, dostawcę usług komunalnych, reprezentowaliśmy w postępowaniu o wpis do rejestru małych instytucji płatniczych (MIP), w celu umożliwienia mu przyjmowania płatności za świadczone usługi e-commerce.

więcej more
Reprezentacja w postępowaniu o wydanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP)

Kancelaria kontynuuje współpracę z klientem, będącym małą instytucję płatniczą, świadczącą usługi płatnicze wydawania kart kredytowych i udzielania kredytu płatniczego konsumentom.

więcej more
Doradztwo prawne przy świadczeniu usługi innowacyjnego produktu aplikacji mobilnej i multiwalutowej karty debetowej

Aplikacja mobilna umożliwia użytkownikowi konwersję waluty wirtualnej na wybraną przez klienta walutę i zasilenie karty debetowej. W ten sposób zasilona karta, jako instrument płatniczy umożliwia użytkownikowi dokonywanie płatności i wypłatę środków w bankomacie. Klient oferuje kartę w imieniu własnym, a także jako dostawca infrastruktury i technologii dla innych podmiotów (w modelu whitelabel).

więcej more
Postępowanie o wyrażenie zgody na nabycie udziałów w instytucji pieniądza elektronicznego

W związku z zamiarem zakupu przez klienta 100% udziałów w jedynej instytucji pieniądza elektronicznego w Polsce, Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wyrażenie zgody na przedmiotowe nabycie udziałów. Wniosek o wyrażenie zgody na nabycie udziałów w instytucji pieniądza elektronicznego stanowi szczególny rodzaj procedury administracyjnej, która ze względu na to, że w Polsce funkcjonuje tylko jedna krajowa instytucja pieniądza elektronicznego, nigdy dotychczas nie była w praktyce nie była przeprowadzana.

więcej more