×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:

Nasze
doświadczenie

Postępowanie o wyrażenie zgody na nabycie udziałów w instytucji pieniądza elektronicznego

W związku z zamiarem zakupu przez klienta 100% udziałów w jedynej instytucji pieniądza elektronicznego w Polsce, Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wyrażenie zgody na przedmiotowe nabycie udziałów. Wniosek o wyrażenie zgody na nabycie udziałów w instytucji pieniądza elektronicznego stanowi szczególny rodzaj procedury administracyjnej, która ze względu na to, że w Polsce funkcjonuje tylko jedna krajowa instytucja pieniądza elektronicznego, nigdy dotychczas nie była w praktyce nie była przeprowadzana.

Wniosek o wyrażenie zgody jest bardzo sformalizowany, złożoność dokumentacji jest porównywalna z dokumentacją o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w charakterze krajowej instytucji pieniądza elektronicznego.

Wniosek zawiera dokumentację dotyczącą nabywcy udziałów oraz osób zarządzających nabywcą. Wniosek zawiera także informacje o:

  • planach inwestycyjnych nabywcy wobec instytucji pieniądza elektronicznego;
  • jej plan działalności i plan finansowy;
  • a także regulacje wewnętrzne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz kontroli wewnętrznej, opis systemów IT, polityka rachunkowości, opis usług jakie zamierza świadczyć Spółka.

Kancelaria przygotowała wniosek oraz współpracowała ściśle z Klientem w odniesieniu do dokumentacji która stanowi załącznik do tego wniosku.

Zobacz także:

Dokumentacja systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML)

Dla naszego klienta, w ramach stałej obsługi prawnej opracowywaliśmy dokumentację systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

więcej more
Reprezentacja w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP)

W ramach stałej współpracy z klientem będącym małą instytucję płatniczą (MIP), która świadczy usługi płatnicze polegające na wydawaniu kart kredytowych i udzielanie kredytu płatniczego konsumentom,
reprezentujemy klienta w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP).

więcej more