×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:

Nasze
doświadczenie

Dokumentacja systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML)

Dla naszego klienta, w ramach stałej obsługi prawnej opracowywaliśmy dokumentację systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Projekt został zainicjowany w związku z dynamicznym rozwojem działalności klienta, wprowadzeniu świadczenia nowych usług płatniczych i nowych rodzajów ryzyk w obszarze AML/TF, na jakie narażona jest Spółka.

W opracowywaniu systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu zaangażowany był zespół projektowy, składający się z pracowników klienta z obszaru ICT, zewnętrzni dostawcy usług w zakresie identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta a także zarząd Spółki.

Kancelaria opracowała kompleksową dokumentację, na którą składają się:

  • procedura know you customer, and know your business;
  • procedura zgłaszania naruszeń do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej lub Prokuratury
  • procedura przechowywania danych zbieranych w ramach procesu KYC/KYB oraz danych transakcyjnych;
  • zasady współpracy z podmiotami zewnętrznymi;
  • procedura przeprowadzania szkoleń z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W ramach realizacji projektu uwzględniliśmy najnowsze wytyczne:

  • Komisji Nadzoru Finansowego;
  • Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
  • European Banking Authority;

dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

W ramach realizacji projektu opracowano także wytyczne dla pracowników dotyczące zasad monitoringu klientów i transakcji oraz przeprowadzenia procesu zdalnego onboardingu klientów.

Wdrożenie systemu uwzględniało także serię szkoleń dla wszystkich pracowników klienta, które
podniosło ich świadomość w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wybrani pracownicy zostali także szczegółowo przeszkoleni z obszaru identyfikacji ryzyk wystąpienia przypadków prania pieniędzy w transakcjach klientów.

Zobacz także:

Reprezentacja w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP)

W ramach stałej współpracy z klientem będącym małą instytucję płatniczą (MIP), która świadczy usługi płatnicze polegające na wydawaniu kart kredytowych i udzielanie kredytu płatniczego konsumentom,
reprezentujemy klienta w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP).

więcej more
Postępowanie o wpis do rejestru małych instytucji płatniczych

Naszego klienta, dostawcę usług komunalnych, reprezentowaliśmy w postępowaniu o wpis do rejestru małych instytucji płatniczych (MIP), w celu umożliwienia mu przyjmowania płatności za świadczone usługi e-commerce.

więcej more