×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:

Nasze
doświadczenie

Reprezentacja w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP)

W ramach stałej współpracy z klientem będącym małą instytucję płatniczą (MIP), która świadczy usługi płatnicze polegające na wydawaniu kart kredytowych i udzielanie kredytu płatniczego konsumentom, reprezentujemy klienta w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP).

Decyzja o złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia była podyktowana tym, że wartość usług płatniczych, udzielanych przez klienta zbliżała się do poziomu, w którym należało podjąć decyzję o dalszym rozwoju działalności i pozyskania w tym celu zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej, lub jej ograniczenia aby wolumen transakcji nie przekraczał dozwolonego limitu dla małej instytucji płatniczej.

Uzyskanie takiego zezwolenia pozwala na zwiększenie rozmiaru prowadzonej działalności w zakresie usług płatniczych i świadczenie usług również transgranicznie.

Klient zwrócił się do kancelarii w celu uzyskania opinii prawnej na temat konieczności ubiegania się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Następnie, kancelaria przygotowała niezbędną dokumentację wniosku o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w charakterze krajowej instytucji płatniczej oraz przeprowadziła niezbędnie modyfikacji procedur wewnętrznych a także stworzenie nowych, dedykowanych dla krajowej instytucji płatniczej.

Ze względu na złożoność prac nad dokumentacją, kancelaria stworzyła z klientem zespoły projektowe, w których prowadzone były prace nad dokumentacją. Jeden z zespołów pod kierunkiem mec. Michała Barwickiego przygotowywał zmiany do planu finansowego i planu działalności, wykazując interdyscyplinarną wiedzą i praktyką przy tworzeniu tego typu dokumentów.

W trakcie świadczenia usługi kancelaria doradzała klientowi także przy modyfikacji wzorca umowy o wydanie karty kredytowej i udzielenie kredytu płatniczego. Zmiany dokonywane były w związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego interpretacji dotyczącej zasad obciążania klientów
opłatami z tytułu wydania karty kredytowej i udzielenia kredytu płatniczego.

Zobacz także:

Dokumentacja systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML)

Dla naszego klienta, w ramach stałej obsługi prawnej opracowywaliśmy dokumentację systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

więcej more
Postępowanie o wpis do rejestru małych instytucji płatniczych

Naszego klienta, dostawcę usług komunalnych, reprezentowaliśmy w postępowaniu o wpis do rejestru małych instytucji płatniczych (MIP), w celu umożliwienia mu przyjmowania płatności za świadczone usługi e-commerce.

więcej more