×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:

Nasze
doświadczenie

Doradztwo prawne przy świadczeniu usługi innowacyjnego produktu aplikacji mobilnej i multiwalutowej karty debetowej

Aplikacja mobilna umożliwia użytkownikowi konwersję waluty wirtualnej na wybraną przez klienta walutę i zasilenie karty debetowej. W ten sposób zasilona karta, jako instrument płatniczy umożliwia użytkownikowi dokonywanie płatności i wypłatę środków w bankomacie. Klient oferuje kartę w imieniu własnym, a także jako dostawca infrastruktury i technologii dla innych podmiotów (w modelu whitelabel).

Kancelaria doradzała przy tworzeniu zarówno dokumentacji prawnej aplikacji mobilnej (regulaminu świadczenia usługi mobilnej), jak również opiniowała proces stosowania przez Klienta metod identyfikacji i weryfikacji tożsamości oraz bieżącego monitoringu klientów oraz transakcji. Kancelaria doradzała także przy zawieraniu umowy powierzenia procesów weryfikacji tożsamości z wykorzystaniem wideo weryfikacji.

Kancelaria opracowała także umowy na świadczenie usług przez Klienta na rzecz jego partnerów biznesowych w modelu whitelabel oraz negocjuje treść tych umów.

Obsługa projektu wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu usług płatniczych, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML) oraz przetwarzania danych osobowych i jest prowadzona głównie w języku angielskim.

Zobacz także:

Dokumentacja systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML)

Dla naszego klienta, w ramach stałej obsługi prawnej opracowywaliśmy dokumentację systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

więcej more
Reprezentacja w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP)

W ramach stałej współpracy z klientem będącym małą instytucję płatniczą (MIP), która świadczy usługi płatnicze polegające na wydawaniu kart kredytowych i udzielanie kredytu płatniczego konsumentom,
reprezentujemy klienta w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP).

więcej more