×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:

Nasze
doświadczenie

Reprezentacja w postępowaniu o wydanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP)

Kancelaria kontynuuje współpracę z klientem, będącym małą instytucję płatniczą, świadczącą usługi płatnicze wydawania kart kredytowych i udzielania kredytu płatniczego konsumentom.

Obecnie kancelaria reprezentuje klienta w postępowaniu o wydanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP). Uzyskanie takiego zezwolenia pozwala na
zwiększenie rozmiaru prowadzonej działalności w zakresie usług płatniczych i świadczenie usług również transgranicznie.

Klient zwrócił się do kancelarii z prośbą o:

  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji wniosku o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w charakterze krajowej instytucji płatniczej;
  • wykonanie niezbędnych modyfikacji procedur wewnętrznych;
  • a także stworzenie nowych, dedykowanych dla krajowej instytucji płatniczej.

Ze względu na złożoność prac nad dokumentacją, kancelaria stworzyła z klientem zespoły projektowe, w których prowadzone były prace nad dokumentacją. Jeden z zespołów pod kierunkiem mec. Michała Barwickiego przygotowywał zmiany do planu finansowego i planu działalności, wykazując interdyscyplinarną wiedzą i praktyką przy tworzeniu tego typu dokumentów.

Klient zamierza powierzyć część procesów związanych z świadczeniem usług płatniczych innym spółkom z grupy kapitałowej. Dlatego, w ramach projektu opracowaliśmy także umowy na świadczenie usług w zakresie powierzenia stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, prowadzenia procesu KYC klientów, w tym w zakresie zdalnego onboardingu, z wykorzystaniem narzędzi wideo weryfikacji.

Kancelaria, przy współpracy z klientem opracowała także dokumentację wewnętrzną, taką jak:

  • procedura wewnętrzna zarządzania ryzykiem,
  • polityka bezpieczeństwa,
  • polityka ciągłości działania.

Dokumenty te, zwłaszcza polityka bezpieczeństwa, uwzględniają wymogi jakie na dostawców usług płatniczych nakłada Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2554 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014, (UE) nr 909/2014 oraz (UE) 2016/1011.

Jednocześnie z przygotowaniem dokumentacji wewnętrznej, kancelaria opracowywała także zmiany do umowy o wydanie karty kredytowej i udzielenie kredytu płatniczego, którą do tej pory posługiwała się spółka. Zmiany do umowy wynikały z wejście w życie przepisów zmieniających Ustawę o usługach płatniczych, a także stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego, które precyzowały nowe zasady naliczania opłat i prowizji z tytułu udzielenia kredytu płatniczego i użytkowania przez klienta karty kredytowej.

Zobacz także:

Dokumentacja systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML)

Dla naszego klienta, w ramach stałej obsługi prawnej opracowywaliśmy dokumentację systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

więcej more
Reprezentacja w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP)

W ramach stałej współpracy z klientem będącym małą instytucję płatniczą (MIP), która świadczy usługi płatnicze polegające na wydawaniu kart kredytowych i udzielanie kredytu płatniczego konsumentom,
reprezentujemy klienta w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP).

więcej more