×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:

Nasze
doświadczenie

Postępowanie o wpis do rejestru małych instytucji płatniczych

Naszego klienta, dostawcę usług komunalnych, reprezentowaliśmy w postępowaniu o wpis do rejestru małych instytucji płatniczych (MIP), w celu umożliwienia mu przyjmowania płatności za świadczone usługi e-commerce.

W ramach projektu przygotowaliśmy niezbędną dokumentację, zgodną z wymogami obowiązującymi w dacie złożenia wniosku ustawy o usługach płatniczych.

W trakcie rozpatrywania wniosku przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) zmieniły się przepisy dotyczące zasad uzyskiwania przez małe instytucje płatnicze wpisu do rejestru. Polegały one na wprowadzeniu obowiązku opracowania i dołączenia do wniosku:

  • programu działalności;
  • planu finansowego;
  • procedury zarządzania ryzykiem;
  • procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML);
  • a także wielu innych dokumentów i oświadczeń, jak na przykład zasady ochrony środków pieniężnych użytkowników i opis rozwiązań organizacyjnych pozwalających na wyliczenie całkowitej miesięcznej kwoty transakcji płatniczych.

Klient został poinformowany o tym, że w celu uzyskania wpisu do rejestru konieczne jest opracowanie tej dodatkowej dokumentacji, którą opracowywał zespół kancelarii w ramach uzgodnienia z klientem.

Zobacz także:

Dokumentacja systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML)

Dla naszego klienta, w ramach stałej obsługi prawnej opracowywaliśmy dokumentację systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

więcej more
Reprezentacja w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP)

W ramach stałej współpracy z klientem będącym małą instytucję płatniczą (MIP), która świadczy usługi płatnicze polegające na wydawaniu kart kredytowych i udzielanie kredytu płatniczego konsumentom,
reprezentujemy klienta w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP).

więcej more