×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:

Nasze
doświadczenie

Zezwolenie na świadczenie usług płatniczych

Wspieraliśmy instytucję płatniczą – dostawcę usług kartowych do momentu pozyskania zezwolenia na świadczenie usług płatniczych.

Nasze usługi obejmują m.in.:

  • opracowywanie dokumentacji prawnej produktów kredytowych dystrybuowanych w kanałach online i za pośrednictwem agentów;
  • opracowywanie zmian w dokumentacji umowy o kartę kredytową, w związku z wprowadzeniem nowych usług, zmianami przepisów prawa i rekomendacjami organów nadzoru;
  • nadzór nad wykonywaniem obowiązków krajowej instytucji płatniczej, wdrożeniem wytycznych krajowych i unijnych organów nadzoru;
  • reprezentację instytucji podczas w kontroli prowadzonej przez organy nadzoru;
  • opracowywanie i wdrażanie standardów PSD2 dla usług płatniczych opartych o karty kredytowe;
    doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych i pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych.

Zobacz także:

Dokumentacja systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML)

Dla naszego klienta, w ramach stałej obsługi prawnej opracowywaliśmy dokumentację systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

więcej more
Reprezentacja w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP)

W ramach stałej współpracy z klientem będącym małą instytucję płatniczą (MIP), która świadczy usługi płatnicze polegające na wydawaniu kart kredytowych i udzielanie kredytu płatniczego konsumentom,
reprezentujemy klienta w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP).

więcej more