×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:

E-commerce

Dyrektywa Omnibus – nowe obowiązki dla przedsiębiorców branży e-commerce
Dyrektywa Omnibus – nowe obowiązki dla przedsiębiorców branży e-commerce

8 maja 2022 r. upłynął termin na implementację do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z 27 listopada 2019 r., zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego

więcej more
Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

Niewątpliwie nowe przepisy będą dużym wyzwaniem dla branży e-commerce i spowodują problemy w przedmiocie – czy w przypadku konkretnej umowy jest ona zawierana z przedsiębiorcą, czy przedsiębiorcą – konsumentem.

więcej more
Decyzja Prezesa UOKIK stwierdzające praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów
Decyzja Prezesa UOKIK stwierdzające praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 19 listopada 2019 r. uznał za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów zachowanie Kancelarii Antywindykacyjnej.

więcej more