×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:

Nowe technologie i IT

Podsumowanie wpływu prawa UE na rozwój polskiej branży FinTech na przykładzie dyrektywy PSD2
Podsumowanie wpływu prawa UE na rozwój polskiej branży FinTech na przykładzie dyrektywy PSD2

Prawo Unii Europejskiej ma ogromny wpływ na życie społeczno-gospodarcze osób fizycznych i prawnych w państwach członkowskich. W szczególności następuje to na podstawie Dyrektyw, będących efektem harmonizacji prawa, lub na podstawie Rozporządzeń, będących efektem ujednolicania prawa.

więcej more
Oddziaływanie przepisów unijnych na FinTech w Polsce na przykładzie Dyrektywy PSD2 – De lege ferenda
Oddziaływanie przepisów unijnych na FinTech w Polsce na przykładzie Dyrektywy PSD2 – De lege ferenda

Dyrektywa PSD2 wytworzyła istotne instytucje prawne, wprowadziła w pewnych kwestiach nowe uprawnienia, a w niektórych nowe obowiązki. Są jednak pewne elementy, które można legislacyjnie dopracować, dokonując tzw. rewizji dyrektywy, czyli de facto i de iure uchwalić nowe rozwiązania prawne. Kierunki podejmowanych zmian w ramach UE są nieco inne niż w przypadku uchwalania w przeszłości PSD2. Potencjalny, nowy stan prawny, stanowiący aktualizację przytoczonych problemów […]

więcej more
Ekonomiczny wpływ PSD2 na polski rynek
Ekonomiczny wpływ PSD2 na polski rynek

Instrumenty biznesowe, które powstały za sprawą PSD2 mają swój praktyczny wydźwięk. Procesy uwierzytelniania, mające za zadanie sprawdzić tożsamość użytkownika logującego się do usługi finansowej, doprowadziły do stabilnego, bezpiecznego korzystania z tych usług i ograniczenia liczby oszustw. Szczególne zadanie spełnia tu SCA, czyli silne uwierzytelnianie, które powinno zostać zastosowane, w określonych prawnie przypadkach, gdy weryfikacja dotyczy bardzo poważnej materii, a więc przedmiot uwierzytelniania stwarza ponadprzeciętne prawdopodobieństwo […]

więcej more
Oddziaływanie przepisów unijnych na FinTech w Polsce na przykładzie Dyrektywy PSD2 – DE LEGE LATA
Oddziaływanie przepisów unijnych na FinTech w Polsce na przykładzie Dyrektywy PSD2 – DE LEGE LATA

Jedną z kluczowych dyrektyw wpływających na sektor FinTech jest Dyrektywa 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego[1]. W potocznym języku nazwano ją PSD2 (Payment Services Directive). Zastąpiła ona poprzednią regulację (PSD) ze względu na brak przepisów wystarczająco gwarantujących bezpieczeństwo transakcji elektronicznych. Zmiana ta przyczyniła się do znacznego rozwoju branży FinTech, stwarzając dodatkowe możliwości biznesowe (np. […]

więcej more
Wpływ prawa UE na rozwój polskiej branży FinTech na przykładzie dyrektywy PSD2 – wprowadzenie
Wpływ prawa UE na rozwój polskiej branży FinTech na przykładzie dyrektywy PSD2 – wprowadzenie

W ostatnim czasie obserwujemy gwałtowny rozwój sektora FinTech, a co za tym idzie – rosnącą aktywność ustawodawcy unijnego, i ustawodawców krajowych. W tym i kolejnych artykułach omówię wpływ prawa unijnego na rozwój polskiego sektora FinTech. Jak dziś definiujemy FinTech? FinTech to obszar innowacji w usługach finansowych oparty na technologiach, które mogą prowadzić do powstania nowych modeli biznesowych, zastosowań, procesów i produktów oraz mogą mieć w związku z tym znaczący […]

więcej more
Rozporządzenie DORA – czyli wyzwania w zakresie odporności cyfrowej dla podmiotów sektora finansowego
Rozporządzenie DORA – czyli wyzwania w zakresie odporności cyfrowej dla podmiotów sektora finansowego

17 stycznia 2025 r. to dzień, którego obawiają się zarządzający niejednego podmiotu zobligowanego do wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2554 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014, (UE) nr 909/2014 oraz (UE) 2016/1011 (dalej jako: „Rozporządzenie” lub „DORA”), a właśnie od tego dnia Rozporządzenie będzie stosowane.

więcej more