×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:

Usługi płatnicze

Pakiet regulacyjny PSD3: zmiany i wyzwania dla usług płatniczych
Pakiet regulacyjny PSD3: zmiany i wyzwania dla usług płatniczych

Pakiet regulacyjny PSD3, obejmujący dyrektywę w sprawie usług płatniczych i usług związanych z pieniądzem elektronicznym (PSD3), rozporządzenie w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSR), rozporządzenie w sprawie otwartych finansów (FiDA) oraz inne istotne przepisy dla dostawców usług płatniczych, stanowi kolejny krok w ewolucji regulacyjnej sektora finansowego w Unii Europejskiej. Po przyjęciu PSD2 w 2015 r. i wprowadzeniu klauzuli przeglądowej – art. 108 PSD2, Komisja Europejska przystąpiła […]

więcej more
Rozporządzenie DORA a małe instytucje płatnicze
Rozporządzenie DORA a małe instytucje płatnicze

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2554 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014, (UE) nr 909/2014 oraz (UE) 2016/1011, czyli tzw. rozporządzenie DORA (Digital Operational Resilience Act), stanowi kluczowy akt prawny, który regulować będzie zasady operacyjnej odporności cyfrowej i bezpieczeństwa ICT dla całej branży […]

więcej more
Zmiany w przelewach natychmiastowych
Zmiany w przelewach natychmiastowych

Parlament Europejski przyjął Rozporządzenie zmieniające rozporządzenia nr 260/2012 i 2021/1230 oraz dyrektywy 98/26/WE i 2015/2366. Rozporządzenie potocznie określane jest jako Instant Payments Regulation („Projekt IPR”). Zdaniem Parlamentu Europejskiego tempo wprowadzania przez dostawców usług płatniczych do ich oferty usług poleceń przelewu natychmiastowego jest w ostatnich latach zbyt wolne, co utrudnia dalszą integrację rynku wewnętrznego, zagraża otwartej strategicznej autonomii Unii i ogranicza potencjalne korzyści […]

więcej more
MIP – zmiany w przepisach Ustawy o usługach płatniczych wchodzą w życie 29 września 2023 roku
MIP – zmiany w przepisach Ustawy o usługach płatniczych wchodzą w życie 29 września 2023 roku

Wkrótce wchodzi w życie Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, tzw. Warzywniak. 29 sierpnia 2023 r. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie 29 września 2023.

więcej more
Ustawa o zastrzeżeniu numeru PESEL już opublikowana
Ustawa o zastrzeżeniu numeru PESEL już opublikowana

Przypominamy, że Ustawa o zastrzeżeniu numeru PESEL zmienia zapisy zarówno ustawy o kredycie konsumenckim, jak i ustawy o usługach płatniczych. Nowa ustawa ma polepszyć ochronę obywateli, w szczególności przed wyłudzeniami kredytów pożyczek, czy np. zakupu nieruchomości na ich dane.

więcej more
PSD3 – nowe podejście do usług płatniczych w Unii Europejskiej
PSD3 – nowe podejście do usług płatniczych w Unii Europejskiej

28 czerwca 2023 r. Komisja Europejska opublikowała pakiet zmian w przepisach regulujących sektor usług płatniczych, na który to składa się rewizja dyrektywy w sprawie usług płatniczych i wdrożenie PSD3 oraz przyjęcie nowego rozporządzenia w sprawie usług płatniczych (PSR).

więcej more