×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:

Nasze
doświadczenie

Wdrożenie procedur AML (Anti-Money Laundering)

Zrealizowaliśmy projekt wdrożenia procedur z zakresu przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu dla wiodącej instytucji księgowej świadczącej usługi na rzecz spółek należących do grupy kapitałowej.

Konieczność wdrożenia procedur AML u naszego Klienta wynikała z nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu finansowania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, która rozszerzyła katalog podmiotów definiowanych jako instytucja obowiązana.

Do naszych zadań należało m.in. stworzenie wewnętrznej procedury AML, obejmującej kompleksową regulację istotnych dla Spółki zagadnień identyfikacji Klienta (KYC), identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego, analizy ryzyka i ustalenia środków bezpieczeństwa finansowego.

Nietypowość projektu polegała na opracowaniu dokumentacji dla podmiotu, który nie realizuje transakcji w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także opracowanie szczegółowych zasad okresowego monitoringu klientów i typowania nietypowych, niepożądanych zachowań.

Ponadto, opracowaliśmy procedurę anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń z zakresu AML i schemat działania w przypadku stwierdzenia podejrzanej aktywności kontrahentów naszego Klienta. Całość stworzonej procedury dopełniły szkolenia pracowników Klienta przez naszą kancelarię z zakresu AML.

Zobacz także:

Dokumentacja systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML)

Dla naszego klienta, w ramach stałej obsługi prawnej opracowywaliśmy dokumentację systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

więcej more
Reprezentacja w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP)

W ramach stałej współpracy z klientem będącym małą instytucję płatniczą (MIP), która świadczy usługi płatnicze polegające na wydawaniu kart kredytowych i udzielanie kredytu płatniczego konsumentom,
reprezentujemy klienta w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP).

więcej more