×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:

Nasze
doświadczenie

Dopasowanie procesów instytucji pożyczkowej do nowelizacji ustawy antylichiwarskiej

Ustawa z dnia 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Dz. U. 2022 poz. 2339; „Ustawa Antylichwiarska”) wstrząsnęła rynkiem pożyczkowym. O ile obniżenie limitów maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu jest dotkliwe dla instytucji pożyczkowych, nie jest to ani jedyne, ani najtrudniejsze wyzwania, jakie wprowadza nowelizacja przepisów i jakim będą musiały sprostać instytucje pożyczkowe.

Jednym z największych problemów branży jest nowy sposób dokonywania oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorców. Art. 9a znowelizowanej ustawy o kredycie konsumenckim został napisany w sposób nie pozwalający na łatwą i jednoznaczną interpretację tych przepisów.

Problemem są zarówno wprowadzone pojęcia takie jak „zaufany dostawca”, sposób sprawdzania pożyczkobiorcy w zewnętrznych bazach danych (biurach informacji gospodarczej i biurach informacji kredytowej), czy to jak prawidłowo i kiedy odbierać od pożyczkobiorców oświadczenia o ich dochodach i stałych wydatkach gospodarstwa domowego.

Problematyczna okazuje się też interpretacja zapisów, dotyczących dokumentacji, która ma zostać dołączona przez pożyczkodawcę do oświadczenia na wykazanie tych dochodów.
W kontekście powyższych zmian wprowadzonych nowelizacją, dla klienta – instytucji pożyczkowej, przygotowaliśmy:

  • kompleksowy opis zmian wprowadzonych ustawą, pomagający ustalić dokładny harmonogram procesu niezbędnych modyfikacji i zakres dopasowania do nowych przepisów;
  • opinię prawną dotyczącą najważniejszych aspektów nowelizacji, w tym w szczególności praktycznego podejścia do analizy zdolności kredytowej potencjalnych pożyczkobiorców w świetle art. 9a ustawy o kredycie konsumenckim;
  • ocenę istniejącej dokumentacji pożyczkowej oraz rekomendacje odnośnie dopasowania jej do wymogów wprowadzonych nowymi przepisami.

Ponadto, wraz z klientem dokonaliśmy – krok po kroku – dokładnej weryfikacji planowanego procesu udzielania pożyczki konsumentom, implementującego wskazane rekomendacje. Poza dopasowaniem procesu do nowych przepisów położono nacisk na jego maksymalną optymalizację pod kątem użytkownika.

Zobacz także:

Pełnienie funkcji compliance w obszarach działalności spółki, w tym w zakresie ochrony danych osobowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu

Prowadzimy stałą obsługę prawną spółki, która udziela kredytu konsumenckiego jako instytucja pożyczkowa. Obsługa prawna obejmuje m.in. pełnienie funkcji compliance w obszarach działalności spółki, w tym w zakresie ochrony danych osobowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

więcej more
Stała obsługa prawna międzynarodowej instytucji pożyczkowej

Współpracę z klientem rozpoczęliśmy od utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z wymogami regulacyjnymi dla prowadzenia działalności w charakterze instytucji pożyczkowej i uzyskaniu wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych.

więcej more