×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:

Nasze
doświadczenie

Pełnienie funkcji compliance w obszarach działalności spółki, w tym w zakresie ochrony danych osobowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu

Prowadzimy stałą obsługę prawną spółki, która udziela kredytu konsumenckiego jako instytucja pożyczkowa. Obsługa prawna obejmuje m.in. pełnienie funkcji compliance w obszarach działalności spółki, w tym w zakresie ochrony danych osobowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

W ramach współpracy kancelaria dba o poprawność procedur wewnętrznych i ich adekwatność do profilu działalności spółki i aktualnych wytycznych polskich i unijnych organów nadzoru. Ponadto, kancelaria dba o terminowość składania danych sprawozdawczych do organów nadzoru.

Kancelaria wspiera klienta przy realizacji wewnętrznych procedur kontroli, ciągłości działania i zarządzania ryzykiem w zakresie prowadzenia testów ciągłości działania i kontroli wewnętrznej. Co więcej, doradza klientowi także w procesach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz realizacji obowiązków przez osoby odpowiedzialne za nadzór nad obszarem AML w spółce.

Zespół opiniuje także wdrażanie rozwiązań i zapisów w zakresie udostępniania i powierzania przetwarzania danych osobowych.

W ramach usługi compliance kancelaria opiniuje także wszystkie projekty, które dotyczą danych osobowych w których występują dane osobowe, takich jak rozwiązania dotyczące identyfikowania i weryfikacji tożsamości, oraz marketingu.

Przy świadczeniu usługi compliance wykorzystujemy dedykowane narzędzia do zarządzania procesem przygotowywania składania raportów oraz udostępniamy usługę kalendarza obowiązków raportowych.

Ponadto, udostępniamy klientowi platformę szkoleniową, z wykorzystaniem której klient może podnosić kwalifikacje swoich pracowników i zapewniać odbywanie szkoleń z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ochrony danych osobowych.

Zobacz także:

Stała obsługa prawna międzynarodowej instytucji pożyczkowej

Współpracę z klientem rozpoczęliśmy od utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z wymogami regulacyjnymi dla prowadzenia działalności w charakterze instytucji pożyczkowej i uzyskaniu wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych.

więcej more
Postępowanie o wydanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej

Reprezentujemy klienta, który w związku z dynamicznym rozwojem działalności, podjął decyzję o złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP).

więcej more