×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:

Nasze
doświadczenie

Stała obsługa prawna międzynarodowej instytucji pożyczkowej

Współpracę z klientem rozpoczęliśmy od utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z wymogami regulacyjnymi dla prowadzenia działalności w charakterze instytucji pożyczkowej i uzyskaniu wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych.

Doradzaliśmy także przy ustaleniu wartości kapitału zakładowego i źródła jego pochodzenia a także przy doborze osób odpowiednich dla pełnienia funkcji w zarządzie.

Kolejnym krokiem, po utworzeniu spółki i wpisaniu jej na listę instytucji pożyczkowych, było opracowanie dokumentacji produktowej (umowy pożyczki, formularza informacyjnego), a także regulaminu aplikacji mobilnej, stanowiącej wyłączny kanał udzielania pożyczek przez instytucję pożyczkową jej klientom. Prace nad dokumentacją aplikacji mobilnej obejmowały zapewnienie zgodności procesu udzielania pożyczki z przepisami prawa, w tym w zakresie przetwarzania danych i przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Przygotowujemy również niezbędną dokumentację dla Komisji Nadzoru Finansowego, która od stycznia 2024 r. jest instytucją nadzoru nad rynkiem kredytu konsumenckiego.

Obsługa prawna klienta prowadzona jest w języku angielskim, gdyż grupa kapitałowa do której należy polska spółka pochodzi z kraju azjatyckiego.

Zobacz także:

Pełnienie funkcji compliance w obszarach działalności spółki, w tym w zakresie ochrony danych osobowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu

Prowadzimy stałą obsługę prawną spółki, która udziela kredytu konsumenckiego jako instytucja pożyczkowa. Obsługa prawna obejmuje m.in. pełnienie funkcji compliance w obszarach działalności spółki, w tym w zakresie ochrony danych osobowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

więcej more
Postępowanie o wydanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej

Reprezentujemy klienta, który w związku z dynamicznym rozwojem działalności, podjął decyzję o złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP).

więcej more