×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:

Nasze
doświadczenie

Rozpoczęcie świadczenia usług płatniczych za pośrednictwem agenta na zlecenie KIP

Działalność instytucji nadzorowanych, w tym i Krajowych Instytucji Płatniczych, jest działalnością ściśle regulowaną, zarówno bezpośrednio – przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, jak i na gruncie wszelkiego rodzaju regulacji, wytycznych i zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego. Stąd też wszelkie czynności podejmowane przez podmioty z sektora usług płatniczych wymagają wsparcia ze strony doświadczonych prawników.

Udzieliliśmy kompleksowego wsparcia prawnego przy projekcie rozpoczęcia świadczenia usług płatniczych za pośrednictwem agenta na zlecenie Krajowej Instytucji Płatniczej (KIP). Dokonaliśmy również audytu wewnętrznych procedur krajowej instytucji płatniczej.

Zakres naszego wsparcia obejmował w szczególności:

  • doradztwo w zakresie wymogów regulacyjnych;
  • ocenę oraz wsparcie w nawiązaniu współpracy biznesowej między Klientem, a podmiotem zamierzającym pełnić funkcję jego agenta;
  • kompleksową ocenę relacji gospodarczej, które Krajowa Instytucja Płatnicza miała zamiar nawiązać z podmiotem mającym pełnić funkcję jej agenta.

Klient otrzymał szczegółowe wytyczne co do zakresu i charakteru współpracy jaką może nawiązać. Na bieżąco analizowaliśmy i recenzowaliśmy wszelkie założenia biznesowe, ustalane pomiędzy stronami, celem wypracowania najefektywniejszego modelu współpracy, który jednocześnie spełniałby wszelkie wymogi prawne i regulacyjne. Wsparcie objęło także pomoc w przygotowaniu założeń do projektu zawieranej umowy.

Kancelaria dokonała również audytu wewnętrznych procedur Krajowej Instytucji Płatniczej w zakresie ich zgodności z przyjętymi, nowymi planami biznesowymi.

Podsumowaniem prac nad projektem, było udzielenie Klientowi niezbędnego wsparcia merytorycznego w zakresie zgłoszenia rozpoczęcia świadczenia usług płatniczych za pośrednictwem agenta do Komisji Nadzoru Finansowego.

Zobacz także:

Dokumentacja systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML)

Dla naszego klienta, w ramach stałej obsługi prawnej opracowywaliśmy dokumentację systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

więcej more
Reprezentacja w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP)

W ramach stałej współpracy z klientem będącym małą instytucję płatniczą (MIP), która świadczy usługi płatnicze polegające na wydawaniu kart kredytowych i udzielanie kredytu płatniczego konsumentom,
reprezentujemy klienta w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP).

więcej more