×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:

Nasze
doświadczenie

Stworzenie i wdrożenie aplikacji do płatności on-line

Płatności on-line w obecnej sytuacji e-commerce to podstawowe narzędzie zwiększania obrotu w każdym sklepie internetowym. Wygoda klientów w wyborze zarówno sposobu płatności, jak i jej formy, w tym wnioskowania o pożyczkę lub odroczenia płatności, bezpośrednio przekłada się na zwiększenie konwersji, czy podniesienie wartości koszyka klienta oraz zmniejszenie liczby transakcji porzuconych na etapie przed finalizacją zakupu.

Spółce, posiadającej status Małej Instytucji Płatniczej (MIP) i specjalizującej się w pośrednictwie najlepszych produktów i usług finansowych, notowanej na GPW, doradzaliśmy w zakresie negocjacji warunków stworzenia dopasowanego do obecnych regulacji prawnych, jak i potrzeb biznesowych, narzędzia pozwalającego na korzystanie przez klientów sklepów internetowych z odroczonych płatności (Buy Now, Pay Later, BNPL) oraz szerokiego spektrum pożyczek konsumenckich świadczonych zarówno przez podmioty bankowe jak i instytucje poza bankowe.

W ramach projektu negocjowaliśmy także wdrożenie powstałego narzędzia (aplikacji) do płatności on-line na największych platformach sprzedażowych oraz tworzyliśmy i opiniowaliśmy niezbędną dokumentację.

Ponadto, wspieraliśmy naszego klienta także podczas tworzenia umów oraz koniecznej dokumentacji do integracji narzędzia do płatności on-line w indywidualnych sklepach, ze szczególnym naciskiem na łatwość komunikacji i zawarcia umowy przez poszczególnych przedsiębiorców ze Spółką. Tworzyliśmy także regulaminy niezbędne z uwagi na wymogi ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną czy przepisy ustawy o prawach konsumenta. Doradzaliśmy również podczas tworzenia procesów niezbędnych do prowadzenia działalności zgodnie z ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

Zobacz także:

Dokumentacja systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML)

Dla naszego klienta, w ramach stałej obsługi prawnej opracowywaliśmy dokumentację systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

więcej more
Reprezentacja w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP)

W ramach stałej współpracy z klientem będącym małą instytucję płatniczą (MIP), która świadczy usługi płatnicze polegające na wydawaniu kart kredytowych i udzielanie kredytu płatniczego konsumentom,
reprezentujemy klienta w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP).

więcej more