×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:

Nasze
doświadczenie

Reprezentacja w postępowaniu przed KNF o uzyskanie statusu MIP

Zamierzeniem Klienta było rozszerzenie katalogu świadczonych usług o udzielanie kredytu płatniczego i wydawanie karty kredytowej. Współpraca rozpoczęła się od analizy planowanego modelu biznesowego oraz ustalenia preferowanego modelu świadczenia i zakresu usług.

Wspólnie z Klientem ustaliliśmy zakres usług płatniczych, które zamierza świadczyć, celem ich właściwego zakwalifikowania do odpowiednich rodzajów usług płatniczych określonych w ustawie o usługach płatniczych.

W oparciu o ustalenia z klientem przygotowaliśmy wniosek o wpis do rejestru małych instytucji płatniczych (MIP). Elementem wniosku jest zawsze opis usług i schematy graficzne, obejmujące przepływ informacji i środków pieniężnych między płatnikiem i odbiorcą, który przygotowujemy i opracowujemy.

Wsparcie Klienta polegało także na przygotowaniu dokumentacji wewnętrznej dla instytucji płatniczej i reprezentowaniu Klienta w udzieleniu odpowiedzi na tzw. pismo sektorowe wysyłane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) wraz z zawiadomieniem o wpisie do rejestru małych instytucji płatniczych.

W odpowiedzi na pismo sektorowe należy złożyć do KNF procedury wewnętrzne instytucji płatniczej , i szereg wymaganych przez KNF oświadczeń.

Odpowiedź na pismo sektorowe jest nieodłącznym elementem postępowania przed KNF o wpis do rejestru instytucji płatniczych. Brak odpowiedzi skutkowałby wykreśleniem nowo wpisanego podmiotu z rejestru małych instytucji płatniczych.

Prowadząc postępowania przed KNF dbamy o każdy szczegół procesu, nie ograniczając się wyłącznie do złożenia wniosku o wpis do rejestru małych instytucji płatniczych, ale kompleksowo przygotowujemy Klienta do świadczenia usług płatniczych.

Ponadto, w związku z udzielaniem pożyczek za pośrednictwem serwisu internetowego opracowane zostały także niezbędne dokumenty do obsługi pożyczkobiorców on-line.

Zobacz także:

Dokumentacja systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML)

Dla naszego klienta, w ramach stałej obsługi prawnej opracowywaliśmy dokumentację systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

więcej more
Reprezentacja w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP)

W ramach stałej współpracy z klientem będącym małą instytucję płatniczą (MIP), która świadczy usługi płatnicze polegające na wydawaniu kart kredytowych i udzielanie kredytu płatniczego konsumentom,
reprezentujemy klienta w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP).

więcej more