×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:

Nasze
doświadczenie

Opracowanie dokumentacji pożyczkowej

Doradzamy wiodącym instytucjom pożyczkowym we wszystkich aspektach ich działalności, w tym przy opracowywaniu dokumentacji pożyczkowej.

Doradzamy m.in. w związku z:

  • wprowadzeniem nowych usług;
  • zmianami przepisów prawa;
  • i rekomendacjami organów nadzoru.

Doradzamy przy opracowywaniu dokumentacji prawnej produktów kredytowych instytucji pożyczkowych dystrybuowanych w kanałach online i za pośrednictwem agentów.

Opracowujemy także zmiany w dokumentacji pożyczkowej w związku z wprowadzeniem nowych usług, zmianami przepisów prawa i rekomendacjami organów administracji publicznej, obejmujące:

  • procesy i tzw. user journey;
  • umowy kredytu, SECCI (formularz informacyjny) i inną dokumentację;
  • warunki i zasady promocji produktów,

Zapewniamy zgodność działalności instytucji pożyczkowych z przepisami RODO. Pełnimy również funkcję inspektora ochrony danych osobowych dla instytucji pożyczkowych.

Reprezentujemy instytucje pożyczkowe w postępowaniach kontrolnych przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych (UODO) i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK).

Zapewnieniami zgodności działalności instytucji pożyczkowych z przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).

Zobacz także:

Pełnienie funkcji compliance w obszarach działalności spółki, w tym w zakresie ochrony danych osobowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu

Prowadzimy stałą obsługę prawną spółki, która udziela kredytu konsumenckiego jako instytucja pożyczkowa. Obsługa prawna obejmuje m.in. pełnienie funkcji compliance w obszarach działalności spółki, w tym w zakresie ochrony danych osobowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

więcej more
Stała obsługa prawna międzynarodowej instytucji pożyczkowej

Współpracę z klientem rozpoczęliśmy od utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z wymogami regulacyjnymi dla prowadzenia działalności w charakterze instytucji pożyczkowej i uzyskaniu wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych.

więcej more