×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:

Nasze
doświadczenie

Utworzenie spółki z o.o., która będzie pełnić rolę MIP

Działalność małych instytucji płatniczych (MIP) jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców. Aby móc ją wykonywać, należy uzyskać wpis do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego, prowadzonego przez Komicje Nadzoru Finansowego (KNF).

W ostatnim czasie wspieraliśmy Klienta, który zwrócił się do nas z prośbą o pomoc przy utworzeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która docelowo będzie świadczyć usługi w zakresie usług płatniczych w charakterze Małej Instytucji Płatniczej (MIP).

W świetle Ustawy o usługach płatniczych Małą Instytucją Płatniczą może zostać:

  • osoba fizyczna,
  • osoba prawna,
  • lub ułomna osoba prawna,

wpisana do wyżej wymienionego rejestru, prowadząca działalność w zakresie którejkolwiek z usług płatniczych innej niż usługa inicjowania transakcji płatniczej lub usługa dostępu do informacji o rachunku.

MIP może prowadzić działalność polegającą m.in. na:

  • przyjmowaniu wpłat gotówki i dokonywaniu wypłat gotówki z rachunku płatniczego,
  • wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym przy użyciu kart płatniczych,
  • wykonywaniu usług polecenia zapłaty albo poleceń przelewu, czy też wydawaniu instrumentów płatniczych.

Należy pamiętać, że w zakresie niektórych usług uzyskanie statusu MIP nie jest wystarczające dla prowadzenia działalności. Ma to miejsce w szczególności w odniesieniu do usług płatniczych związanych z udzielaniem kredytów konsumenckich, ponieważ do prowadzenia działalności o takim charakterze wymagany jest również wpis do rejestru instytucji pożyczkowych, prowadzonego przez KNF.

Jednym z pierwszych zadań Kancelarii w ramach doradztwa było stworzenie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z dokumentacją niezbędną do złożenia wniosku o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Warto podkreślić, że wspólnikiem spółki jest zagraniczna spółka, co wiązało się z koniecznością koordynowania przez kancelarię procesu uzyskiwania wymaganej od wspólnika dokumentacji w formie akceptowanej w świetle polskiego prawa.

Etap tworzenia spółki przebiegł bardzo sprawnie, a spółka uzyskała wpis do KRS zaledwie 3 dni po złożeniu wniosku. Aktualnie kancelaria jest na etapie tworzenia dokumentacji wymaganej od Małych Instytucji Płatniczych przez organ nadzoru.

Warto wspomnieć, że w przeszłości kancelaria wielokrotnie i skutecznie przeprowadzała swoich klientów przez proces uzyskiwania statusu Małej Instytucji Płatniczej.

Zobacz także:

Dokumentacja systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML)

Dla naszego klienta, w ramach stałej obsługi prawnej opracowywaliśmy dokumentację systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

więcej more
Reprezentacja w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP)

W ramach stałej współpracy z klientem będącym małą instytucję płatniczą (MIP), która świadczy usługi płatnicze polegające na wydawaniu kart kredytowych i udzielanie kredytu płatniczego konsumentom,
reprezentujemy klienta w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP).

więcej more