×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:

Nasze
doświadczenie

Inwentaryzacja procesów przetwarzania i kompleksowa ocena retencji danych

Zgodnie z art. 5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) obowiązkiem administratora jest przechowywanie danych osobowych wyłącznie przez czas kiedy są one niezbędne do celów przetwarzania.

Administrator powinien zatem samodzielnie, w oparciu o istniejące przepisy, określić odpowiednie okresy retencji dla przetwarzanych danych osobowych. Do prawidłowego przeprowadzenia analizy niezbędna jest znajomość procesów przetwarzania, jak i indywidualne podejście do przetwarzanych konkretnych danych, co skutkuje bardzo zróżnicowanymi okresami retencji.

Dla klienta – instytucji pożyczkowej, zrealizowaliśmy kompleksową inwentaryzację procesów przetwarzania i ocenę okresów retencji danych, a w końcu dopasowaliśmy je do:

  • rzeczywiście przetwarzanych danych, w procesie zarówno udzielania pożyczek, jak i windykacji wierzytelności;
  • obowiązujących przepisów oraz praktyki organu nadzorczego -. Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Należy pamiętać, że raz przyjęta polityka retencji danych powinna być okresowo weryfikowana. Raz ustalone okresy retencji mogą bowiem ulegać zmianie, czy to ze względu na nowelizacje prawa, czy też ze względu na zmiany w procesach biznesowych.

Zobacz także:

Pełnienie funkcji compliance w obszarach działalności spółki, w tym w zakresie ochrony danych osobowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu

Prowadzimy stałą obsługę prawną spółki, która udziela kredytu konsumenckiego jako instytucja pożyczkowa. Obsługa prawna obejmuje m.in. pełnienie funkcji compliance w obszarach działalności spółki, w tym w zakresie ochrony danych osobowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

więcej more
Stała obsługa prawna międzynarodowej instytucji pożyczkowej

Współpracę z klientem rozpoczęliśmy od utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z wymogami regulacyjnymi dla prowadzenia działalności w charakterze instytucji pożyczkowej i uzyskaniu wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych.

więcej more