×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:

Nasze
doświadczenie

Prawne aspekty wdrożenia produktów finansowych dla najmłodszych

Usługi finansowe udostępniane są coraz szerszej grupie osób, w tym i najmłodszym – małoletnim, dzieciom i młodzieży. Oferowanie tego typu usług dla najmłodszych uczestników rynku wiąże się z wieloma ryzykami regulacyjnymi. Ponadto, osoby małoletnie wymagają zapewnia szczególnej ochrony ze strony instytucji finansowych. W związku z powyższym na zlecenie podmiotu z branży FinTech o światowej renomie, Kancelaria wzięła udział we wdrożeniu projektu udostępniania wybranych produktów finansowych dla najmłodszych uczestników rynku finansowego.

Naszemu Klientowi, innowacyjnej, międzynarodowej instytucji finansowej, z sukcesem doradzaliśmy w prawnych aspektach wdrożenia produktów finansowych dla najmłodszych.

W ramach projektu dokonaliśmy kompleksowej oceny w zakresie możliwości świadczenia dotychczasowych usług dla małoletnich uczestników rynku, jak również doradzaliśmy w zakresie wprowadzenia dla tej grupy klientów, zupełnie nowych produktów. Kancelaria przygotowała również wszelką niezbędną dokumentację – wewnętrzną i zewnętrzną, niezbędną dla realizacji projektu.

Zakres doradztwa obejmował także bieżący nadzór nad wdrożeniem rekomendacji prawnych, z bieżącą weryfikacją i dbałością o pełną zgodność regulacyjną. Na zakończenie prac, Kancelaria dokonała także kompleksowego audytu projektu i jego wdrożenia od strony prawnej.

Klient Kancelarii z sukcesem zrealizował omawiany projekt, udostępniając szereg obecnych usług finansowych dla małoletnich uczestników rynku, jak również wdrażając dedykowane, nowe produkty dla tej grupy klientów. Dzięki wsparciu Kancelarii przy wdrożeniu projektu, zachowana została pełna zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami i rekomendacjami regulatorów rynku oraz wytycznymi organów ochrony praw konsumentów.

Zobacz także:

Dokumentacja systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML)

Dla naszego klienta, w ramach stałej obsługi prawnej opracowywaliśmy dokumentację systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

więcej more
Reprezentacja w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP)

W ramach stałej współpracy z klientem będącym małą instytucję płatniczą (MIP), która świadczy usługi płatnicze polegające na wydawaniu kart kredytowych i udzielanie kredytu płatniczego konsumentom,
reprezentujemy klienta w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP).

więcej more