×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:
powrót
do bloga
more

Osiągnięto porozumienie w sprawie AI Act

9 grudnia 2023 r. na poziomie Unii Europejskiej, wypracowane zostało kompromisowe porozumienie co do kształtu AI Act. Stanowi istotny krok w celu ostatecznego przyjęcia Ai Act.

Najbardziej problematyczne kwestie

Jeszcze niedawno osiągnięcie zgody w sprawie ostatecznego kształtu AI Act wydawało się w ogóle niemożliwe. Pojawiały się informacje o trudnościach. Niektóre kraje Unii Europejskiej wprost wyraziły wątpliwości i sprzeciw odnośnie regulacji w zakresie tzw. modeli podstawowych i generalnego zastosowania (General Purpose AI). Temat problemów dotyczących tych regulacji prawnych opisałem szczegółowo w artykule: „AI Act a ChatGPT i General Purpose AI”. Ponadto wciąż nierozstrzygnięty pozostawał kształt wielu innych elementów aktu, choćby w obszarze zakazanych praktyk. W pewnym momencie wydawało się, że prace nad AI Act mogą się znacząco się przedłużyć. Obawiano się nawet, że uzyskanie konsensusu okaże się całkowicie niemożliwe.

Przełom w negocjacjach

Ostatecznie jednak Unia Europejska osiągnęła wstępne porozumienie co do kształtu AI Act w ramach tzw. trilogu. Uczestnikom rozmów udało się wspólnie wypracować regulacje, które dotychczas budziły największe wątpliwości. Do tych problematycznych zagadnień zaliczyć można m.in. wspominane wyżej regulacje odnoszące się do General Purpose AI oraz dotyczące zakazanych praktyk, w tym ograniczeń w zakresie wykorzystania identyfikacji biometrycznej w czasie rzeczywistym.

Następne kroki

To jeszcze nie finał procesu legislacyjnego w temacie AI Act. Wypracowane uzgodnienia stanowią na razie generalne porozumienie w sprawie fundamentalnego kształtu tej regulacji prawnej. Wciąż jednak konieczne jest wypracowanie ostatecznej i jednolitej wersji dokumentu oraz jej oficjalne przyjęcie. Niemniej same fundamenty regulacji nie powinny już ulec większym zmianom. Dlatego osiągnięcie omawianego porozumienia na poziomie Unii Europejskiej to naprawdę kluczowy krok na drodze do ostatecznego przyjęcia AI Act.

czytaj również