×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:

Nasze
doświadczenie

Kompleksowe i nowoczesne rozwiązanie do polubownego ściągania wierzytelności

Odzyskiwanie długów to często długotrwały i skomplikowany proces. Wyzwaniem jest nie tylko skłonienie dłużnika do dokonania zapłaty na etapie przed procesowym, ale szczególnie namierzenie dłużnika w sytuacjach kiedy zmienił się jego adres zamieszkania lub inne dane, pozwalające na kontakt i chociażby wysłanie wezwania do zapłaty.

Dla jednego z naszych Klientów opiniowaliśmy założenia i proces kompleksowego, nowoczesnego rozwiązania mającego na celu polubowne ściąganie wierzytelności z wykorzystaniem między innymi narzędzi do tzw. skip tracing.

Analiza dotyczyła zarówno wdrożenia procesu na tle ustawy o kredycie konsumenckim, w tym w szczególności zapisów odnoszących się do pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego, jak i ryzyk prawnych związanych z szeroko pojętą ochroną konkurencji i konsumentów.

W ramach projektu rekomendowaliśmy niezbędne zmiany w planowanym procesie odzyskiwania wierzytelności oraz sposobie komunikacji z dłużnikami, będącymi konsumentami. Przygotowaliśmy także umowy powierzenia danych osobowych, regulujące wzajemne zobowiązania oraz zakres przekazywania i przetwarzania danych osobowych przez klientów korzystających z rozwiązania w procesie windykacyjnym, w tym także usługach skip tracingu.

Zobacz także:

Doradztwo w obszarze płatności odroczonych (buy-now-pay-later, BNPL)

Kancelaria kontynuuje współpracę z klientem przy projekcie, pozwalającym konsumentom platform internetowych na płatności odroczone (buy-now-pay-later, BNPL) oraz oferujących szeroką gamę pożyczek konsumenckich, prowadzonych przez instytucje bankowe, jak i nie-bankowe.

więcej more
Utworzenie prostej spółki akcyjnej (PSA)

1 lipca 2022 r. upłynął rok od nowelizacji Kodeksu spółek handlowych (KSH), w wyniku której…

więcej more