×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:

Nasze
doświadczenie

Utworzenie prostej spółki akcyjnej (PSA)

1 lipca 2022 r. upłynął rok od nowelizacji Kodeksu spółek handlowych (KSH), w wyniku której na gruncie powszechnie obowiązującego prawa powstała nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej – prosta spółka akcyjna (PSA).

Nowelizacja wprowadziła wiele nowości na polski rynek spółek, takich jak odejście od klasycznego kapitału zakładowego w miejsce kapitału akcyjnego, czy też możliwość utworzenia rady dyrektorów jako organu zarządzającego spółki.

Jednak przedsiębiorcy wciąż sygnalizują, że prosta spółka akcyjna wcale nie jest taka prosta, przede wszystkim ze względu na:

  • konieczność uzyskania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS);
  • a także obowiązek prowadzenia rejestru akcjonariuszy, co stanowi dodatkowy wydatek po stronie przedsiębiorcy, bowiem rejestr ten mogą prowadzić wyłącznie wskazane w Kodeksie spółek handlowych podmioty.

Liczba wpisanych do KRS prostych spółek akcyjnych jednoznacznie wskazuje, że polscy przedsiębiorcy podchodzą do tej formy spółki z ostrożnością i dystansem, wciąż chętniej decydując się na sprawdzone w polskim prawie formy prowadzenia działalności, takie na przykład klasyczna spółka z o.o.

Gdy jeden z naszych Klientów zamarzył o stworzeniu prostej spółki akcyjnej do prowadzenia działalności w zakresie usług IT, z wielkim entuzjazmem podjęliśmy się tego wyzwania.

W pierwszej kolejności dokonaliśmy szczegółowej analizy przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej, co umożliwiło nam na udzielenie odpowiedzi na szereg pytań i wątpliwości naszego klienta w zakresie funkcji poszczególnych organów spółki. Kolejnym etapem było utworzenie umowy prostej spółki akcyjnej, a także dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku od wpis spółki do KRS.

Na zakończenie nadmieniamy, że po uzyskaniu wpisu w KRS przez prostą spółkę akcyjną należy pamiętać o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej. Członkowie organu zarządzającego spółki ponoszą odpowiedzialność za nieprowadzenie rejestru akcjonariuszy w postaci grzywny w wysokości do 20 tysięcy złotych.

Zobacz także:

Doradztwo w obszarze płatności odroczonych (buy-now-pay-later, BNPL)

Kancelaria kontynuuje współpracę z klientem przy projekcie, pozwalającym konsumentom platform internetowych na płatności odroczone (buy-now-pay-later, BNPL) oraz oferujących szeroką gamę pożyczek konsumenckich, prowadzonych przez instytucje bankowe, jak i nie-bankowe.

więcej more
Dokumentacja i opiniowanie procesu usługi skip tracingu

Skip tracing jest coraz chętniej wykorzystywaną przez wierzycieli usługą, wspomagającą poszukiwanie…

więcej more