×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:

Nasze
doświadczenie

Dokumentacja i opiniowanie procesu usługi skip tracingu

Skip tracing jest coraz chętniej wykorzystywaną przez wierzycieli usługą, wspomagającą poszukiwanie dłużników. Skorzystanie ze skip tracingu może być przydatne zarówno na etapie windykacji polubownej, jak i w ramach przygotowania do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Skip tracing może bowiem doprowadzić między innymi do ustalenia danych kontaktowych oraz adresu lub adresów dłużnika, co ma oczywiste, niebagatelne znaczenie niezależnie od etapu na jakim znajduje się dochodzenie wierzytelności.

Uczestniczyliśmy w projekcie obejmującym przygotowywanie niezbędnej dokumentacji i opiniowania usługi skip tracingu. Zarówno w opiniowaniu pomysłu i zaproponowanego procesu pozyskiwania i udostępniania danych, a także wdrożeniu całego procesu pozwalającego na zgodną z obowiązującymi porządkiem prawnym wymianę danych osobowych dłużników w ramach usługi skip tracingu. Ponadto, naszym zadaniem było przygotowanie treści niezbędnych i skutecznych zgód w myśl przepisów RODO, a także opracowanie dokumentacji umownej, dotyczącej tego wymagającego procesu.

Skip tracing jest usługą obecną na rynku jednak wymagającą pod względem prawnym, w szczególności w odniesieniu do pozyskiwania i przekazywania danych dłużników w sposób legalny, tj. zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO). Stanowić może zatem wyzwanie zarówno dla wierzyciela jak i usługodawcy oferującego skip tracing.

Zobacz także:

Doradztwo w obszarze płatności odroczonych (buy-now-pay-later, BNPL)

Kancelaria kontynuuje współpracę z klientem przy projekcie, pozwalającym konsumentom platform internetowych na płatności odroczone (buy-now-pay-later, BNPL) oraz oferujących szeroką gamę pożyczek konsumenckich, prowadzonych przez instytucje bankowe, jak i nie-bankowe.

więcej more
Utworzenie prostej spółki akcyjnej (PSA)

1 lipca 2022 r. upłynął rok od nowelizacji Kodeksu spółek handlowych (KSH), w wyniku której…

więcej more