×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:

Nasze
doświadczenie

Doradztwo w projekcie obejmującym emisję tokenów będących pieniądzem elektronicznym

Kancelaria doradza prawnie przy realizacji projektu emisji tokenów będących pieniądzem elektronicznym według koncepcji biznesowej oraz technicznej przygotowanej przez klienta. Emisja ma być przeprowadzona przez jedyną w Polsce instytucję pieniądza elektronicznego.

Ramy prawne projektu wyznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 w sprawie rynków kryptoaktywów oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 1095/2010 oraz dyrektyw 2013/36/UE i (UE) 2019/1937 (dalej jako: „Rozporządzenie MiCA”) weszło w życie 29 czerwca 2023 r.

W ramach projektu kancelaria doradza prawnie przy następujących etapach:

  • opracowanie umowy;
  • współpraca pomiędzy uczestnikami projektu;
  • określenie zasad współpracy i ról uczestników;
  • opracowanie planu działalności, w tym założeń biznesowych, dotyczących emisji tokena będącego e-pieniądzem (stablecoina);
  • wykonanie ewentualnych analiz prawnych dotyczących możliwości emitowania (wykorzystania, obrotu) tokena będącego e-pieniądzem poza granicami UE, w tym w szczególności w UK oraz USA, jeżeli token miałby być przedmiotem obrotu poza terytorium UE;
  • przygotowanie dokumentu informacyjnego w trybie art. 51 Rozporządzenia MiCA;
  • przygotowanie materiałów marketingowych w trybie art. 53 Rozporządzenia MiCA (materiałów marketingowych nie rozpowszechnia się przed publikacją dokumentu informacyjnego dotyczącego kryptoaktywów).

Dodatkowo, kancelaria wykonuje bieżące analizy prawne dla projektu, na temat ram prawnych dotyczących możliwości emitowania (wykorzystania, obrotu) tokena będącego e-pieniądzem poza granicami UE.

Udział w projekcie obejmuje konieczność wykorzystania przez kancelarię interdyscyplinarnej wiedzy uwzględniającej zarówno techniczne i biznesowe aspekty projektu jak i nowe regulacje prawne, które dotychczas nie były stosowane w praktyce w Polsce (MICA).

Zobacz także:

Opracowanie regulaminu dla polskich użytkowników serwisu walut wirtualnych

Prowadzimy stałą obsługę prawną podmiotu wpisanego do rejestru dostawców walut wirtualnych. Podmiot prowadzi serwis umożliwiający zakup (on – ramp) i sprzedaż (off- ramp) walut wirtualnych.

więcej more