×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:
LinkedIn

Mateusz Malec

radca prawny

Radca prawny. Doświadczony specjalista ds. Compliance i RODO.

Doświadczenie

W kancelarii zajmuje się bieżącym doradztwem dla instytucji płatniczych, szczególnie w obszarze compliance i RODO. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed KNF – zwłaszcza w sprawach dot. licencji i zezwoleń. Wspiera klientów w postępowaniach przed UOKIK, a także w postępowaniach sądowych.

Doświadczenie w dziedzinie compliance rozwinął podczas prawnej obsługi wiodącego podmiotu z grupy kapitałowej lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce, w której odpowiadał za wprowadzanie obowiązujących przepisów prawa i standardów rynkowych dla wewnętrznych komórek organizacyjnych, sprawował nadzór nad prawidłowym stosowaniem przepisów wewnętrznych procedur oraz monitorował ryzyko wystąpienia nieprawidłowości, raportując o zidentyfikowanych nieprawidłowościach w działalności spółki.

Wcześniejsze doświadczenie zdobył podczas pracy dla warszawskich kancelarii prawnych, w których zajmował się m.in. kompleksową obsługą klientów z sektora bankowego.

Wykształcenie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Prawo
  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie – Radca prawny
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Podyplomowe Studia Akademia Spółek
Nagrody i wyróżnienia

Moje Publikacje

Zmiany w przelewach natychmiastowych
Zmiany w przelewach natychmiastowych

Parlament Europejski przyjął Rozporządzenie zmieniające rozporządzenia nr 260/2012 i 2021/1230 oraz dyrektywy 98/26/WE i 2015/2366. Rozporządzenie potocznie określane jest jako Instant Payments Regulation („Projekt IPR”). Zdaniem Parlamentu Europejskiego tempo wprowadzania przez dostawców usług płatniczych do ich oferty usług poleceń przelewu natychmiastowego jest w ostatnich latach zbyt wolne, co utrudnia dalszą integrację rynku wewnętrznego, zagraża otwartej strategicznej autonomii Unii i ogranicza potencjalne korzyści […]

więcej more