×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:
LinkedIn

Jerzy Karney

partner, specjalista m&a

Partner. Specjalista ds. fuzji i przejęć oraz strateg z szerokim zakresem doświadczeń w różnych sektorach, w tym w pracy w środowiskach regulowanych.

Doświadczenie

Jego wiedza specjalistyczna obejmuje planowanie strategiczne, nadzór finansowy oraz wsparcie w procesach fuzji i przejęć, z uwzględnieniem wszechstronnego i dynamicznego podejścia do przywództwa w biznesie.

W kancelarii zajmuje się wsparciem w pozyskiwaniu inwestorów przy finansowaniu projektów oraz w procesach M&A.

Jego kariera zawodowa obejmuje znaczące role w największych polskich instytucjach finansowych, takich jak Bank Pekao SA, Raiffeisen Investment i Grupa PZU S.A.

W latach 2003-2005 pełnił funkcję dyrektora ds. relacji inwestorskich i treści multimedialnych w Grupie Interia.pl. W 2005 roku przeszedł do funduszu inwestycyjnego MAGELLAN PRO-EQUITY FUND I S.A., związanego z Michałem Sołowowem, gdzie objął funkcję Wiceprezesa. Na tym stanowisku nadzorował m.in. finansowanie projektów inwestycyjnych, przeprowadzał analizy struktur aktywów oraz zarządzał ryzykiem walutowym.

W Grupie Interia.pl zajmował się treściami multimedialnymi i relacjami inwestorskimi, co podkreśliło jego wszechstronność i zdolność adaptacji w różnych dziedzinach. Jego przejście do MAGELLAN PRO-EQUITY FUND I S.A. było przełomowym momentem, w którym wykorzystał swoją wiedzę i doświadczenie, aby skutecznie realizować strategie inwestycyjne i ograniczać ryzyko.

Od stycznia 2011 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce telekomunikacyjnej HAWE S.A., notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Od czasu objęcia funkcji Prezesa Zarządu HAWE S.A. w 2011 r., odegrał kluczową rolę w kierowaniu firmą telekomunikacyjną w kierunku dobrobytu, wykorzystując swoją strategiczną przenikliwość i wiedzę branżową do napędzania wzrostu i innowacji.

Jerzy Karney, oprócz rozległego doświadczenia, może pochwalić się znaczną wiedzą w dziedzinie M&A (fuzje i przejęcia). Specjalizuje się w fuzjach i przejęciach, zarządzaniu strategicznym oraz branży fintech.

Biegłość Jerzego Karneya w zakresie fuzji i przejęć świadczy o jego strategicznym nastawieniu i przenikliwości biznesowej, dodatkowo wzbogacając jego wkład w sektor telekomunikacyjny i nie tylko. Jego wieloaspektowa wiedza nadal jest siłą napędową w kształtowaniu dynamiki branż, w których działa.

Doświadczenie Jerzego Karneya wykracza poza sferę korporacyjną, ponieważ szczyci się on dogłębnym zrozumieniem fuzji i przejęć, co dodatkowo zwiększa jego zdolności w zakresie zarządzania strategicznego. Jego dynamiczne podejście do biznesu podkreśla jego zaangażowanie w dążenie do sukcesu i innowacji w każdym przedsięwzięciu, którego się podejmuje.

Wykształcenie

  • Uniwersytet Warszawski – Pedagogika
  • Uniwersytet Warszawski, Studium Podyplomowe w zakresie krajowych operacji gospodarczych – Funkcjonowanie Gospodarki Narodowej (Pieniądze i Bankowość)
  • Ministerstwo Skarbu Państwa – Dyplom ukończenia z wynikiem pozytywnym egzaminu dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa (2000 r.)
Nagrody i wyróżnienia