×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:
powrót
do bloga
more

Kara za brak zgody na kontakt telemarketera

W decyzji nr RPZ 9/2019 z 13.09.2019 Prezes UOKiK nałożył karę na firmę telemarketingową Arstele w wysokości do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. 

Prezes UOKiK potwierdził dotychczasowe stanowisko, iż wykonywanie połączeń telefonicznych do konsumentów dla celów marketingu bezpośredniego wymaga dysponowaniem uprzednią zgodą tych konsumentów na ww. działania, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Wskazano również, iż telemarketer, który dzwoni z zaproszeniem na pokaz lub bezpłatne badania, ma obowiązek poinformować o tym, że odbędzie się tam sprzedaż.

Firma Arstele dzwoniła do konsumentów i zapraszała na badania w ramach „Akademii Zdrowia”, organizowane przez spółkę VGET POLSKA. Firma Arstele nie dysponowała jednak wcześniejszą zgodą konsumentów na telemarketing.

Z ustaleń UOKiK wynika, że telemarketerzy nie informowali o tym, że podczas spotkania odbędzie się sprzedaż, a także nie mieli zgody konsumentów na przekazanie informacji marketingowych.

Prezes urzędu uznał, że firma Arstele naruszyła zbiorowe interesy konsumentów i nałożył na nią karę w wysokości prawie 70 tys. zł (69 967 zł), a także nakazał zaniechania kwestionowanej praktyki.

Zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego każdy przedsiębiorca, który dzwoni do konsumenta w celach marketingu bezpośredniego, powinien mieć na to jego wyraźną, wcześniejszą zgodę. Nie jest możliwe realizowanie tego obowiązku poprzez uzyskanie zgody na początku rozmowy. 

Informacje dostępne na stronie UOKiK: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15903

Komentarz Kancelarii:

Czy decyzja UOKIK przekreśla możliwość losowego wybierania numerów telefonicznych i składania ofert produktów abonentom w ramach marketingu bezpośredniego? Niezupełnie. UOKiK wydając decyzję w sprawie zgody na podstawie art. 172 Prawa telekomunikacyjnego nie uwzględnił stanowiska Sądu Okręgowego Warszawy-Praga w Warszawie z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie IV Ca 1873/16. Sąd II instancji potwierdził punkt widzenia Sądu w I instancji wskazując, iż nie jest sprzeczne z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego wykonywanie przez pracowników pozwanej połączeń na losowo wybrane numery abonentów bez ich zgody w celu ustalenia, czy wyrażają oni zgodę na kontakt telefoniczny w celu marketingu bezpośredniego. Można zatem dzwonić czy nie można – oto jest pytanie? Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, czy u podmiotu wykonującego połączenia będzie przeprowadzona kontrola UOKIK, czy nie. 

czytaj również