×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:
powrót
do bloga
more

E-doręczenia – już od grudnia

O e-doręczeniach było swego czasu bardzo głośno. Ustawa powstała, ale jej wejście w życie opóźniało się. Czas jednak sobie o niej przypomnieć bowiem, od 10 grudnia 2023 r. niektóre podmioty będą miały obowiązek posiadania adresów do doręczeń elektronicznych.

Czym są e-doręczenia?

E-doręczenia to cyfrowa forma komunikacji obywateli oraz przedsiębiorców z administracją publiczną (podmiotami publicznymi). Nowa forma ma być równoważna z dotychczasową przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub z doręczeniem osobistym. Tak zwaną publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego będzie świadczyła Poczta Polska.

Założenie skrzynki do e-doręczeń oznacza żądanie doręczenia korespondencji przez podmioty publiczne na ten adres.

Jako pierwsi skrzynki do e-doręczeń będą musieli posiadać m.in. przedsiębiorcy wpisywani do KRS po 10 grudnia 2023 r. oraz wykonujący zawód zaufania publicznego np. notariusze czy adwokaci. Obowiązek posiadania takiej skrzynki dla pozostałych podmiotów będzie wchodził sukcesywnie, co nie oznacza szybko. Proces wdrażania e-doręczeń zakończy się dopiero w 2029 r. kiedy to m.in. sądy i prokuratury zostaną objęte obowiązkowymi doręczeniami za pośrednictwem omawianych skrzynek.

Harmonogram

Od 10 grudnia 2023 r.

Obowiązek stosowania e-doręczeń ciążyć będzie na:

 • podmiotach zaufania publicznego tj. adwokatach, radcach prawnych, doradcach podatkowych, doradcach restrukturyzacyjnych, rzecznikach patentowych i notariuszach;
 • podmiotach niepublicznych wpisywanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) od 10 grudnia 2023 r.;
 • jednostkach samorządu terytorialnego i ich związkach, związkach metropolitalnych, samorządowych zakładach budżetowych – w zakresie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego;
 • organach administracji rządowej, jednostkach budżetowych obsługujących te organy, innych organach władzy publicznej i jednostkach budżetowych je obsługujących;
 • ZUS, KRUS i NFZ.

Od 1 stycznia 2024 r.

Przedsiębiorcy składający wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) po 31 grudnia 2023 r.

10 marca 2024 r.

Najpóźniej 10 marca 2024 r., podmioty niepubliczne wpisane do KRS przed 10 grudnia 2023 r. mają obowiązek założyć skrzynkę do e-doręczeń.

1 stycznia 2025 r.

Obowiązek doręczeń obejmie inne niż wcześniej wskazane podmioty publiczne.

1 października 2026 r.

Przedsiębiorcy wpisani do CEIDG przed 31 grudnia 2023 r., jeśli nie zmieniali danych w CEIDG od 30 września 2025 r. do 30 września 2026 r., objęci zostaną obowiązkiem e-doręczeń od 1 października 2026 r. Jeśli natomiast w podanym okresie dokonają zmian w rejestrze, to zostaną objęci powyższym obowiązkiem w dniu wpisu ich adresu do e-doręczeń w Bazie Adresów Elektronicznych.

1 października 2029 r.

Obowiązek e-doręczeń obejmie:

 • sądy,
 • trybunały,
 • komorników,
 • prokuratury,
 • organy ścigania,
 • Służbę Więzienną,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, związki metropolitarne i samorządowe zakłady budżetowe – w zakresie publicznej usługi hybrydowej.

Przypominamy także, że mimo opóźnienia we wdrożeniu samej ustawy o e-doręczeniach, od dłuższego czasu w art. 30 ust 1 pkt 1 ustawie o kredycie konsumenckim wskazany jest obowiązek przedstawienia w umowie o kredyt konsumenckim adresu do doręczeń elektronicznych. O taki adres zaczynają też pytać inne instytucje jak np. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

czytaj również