×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:

Nasze
doświadczenie

Regulamin serwisu internetowego

Zakup ubezpieczenia przez Internet może budzić u konsumenta wiele wątpliwości. Czy moje dane są odpowiednio chronione? Czy strona internetowa jest bezpieczna? A co by było gdyby doszło do wycieku danych? Pliki cookies – co to takiego.

Tworząc dokumentację RODO oraz dokumentację na potrzeby serwisu internetowego dla naszego Klienta – agenta ubezpieczeniowego, staraliśmy się zapobiec powstaniu powyższych wątpliwości po stronie osób korzystających z jego usług.

Nasze kompleksowe doradztwo koncentrowało się na stworzeniu regulaminu serwisu internetowego, niezbędnego z uwagi na wymogi ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Opracowaliśmy również politykę cookies, napisaną zrozumiałym dla konsumenta językiem, i spełniającą wymogi Prawa Telekomunikacyjnego, jak również zgodnej z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W ramach świadczonych usług, realizujemy okresowe audyty strony internetowej i zawartych na niej treści pod względem zgodności ze zmieniającymi się przepisami prawa.

Zwracamy wówczas uwagę na:

  • rozmieszczenie i treść pobieranych przez Klienta zgód, w tym zgód marketingowych;
  • zbierania danych osobowych od klientów-konsumentów z poszanowaniem ich praw;
  • rozmieszczenie na stronie dokumentacji i możliwość dostępu do niej przez potencjalnych klientów końcowych.

Wdrożyliśmy również u naszego Klienta procedury zgodne z RODO, m.in.:

  • Politykę bezpieczeństwa danych osobowych, klauzulę informacyjną dla klientów oraz dla pracowników;
  • Politykę retencji danych;
  • Procedurę zgłaszania naruszeń i inne.

Zarekomendowaliśmy Klientowi prowadzenie rejestru naruszeń i rejestru obsługi praw jednostek, prowadząc przy tym szkolenia dla pracowników w celu przedstawienia im schematu działania w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, jak np. wyciek danych. Podczas szkoleń wyjaśniany był również sposób postępowania przez pracownika w przypadku wystąpienia przez klienta z żądaniem, co do jego danych osobowych, jak np. żądanie usunięcia danych osobowych z systemu.

Braliśmy również udział w opiniowaniu umów i doradztwie prawnym podczas zawierania przez agenta ubezpieczeniowego umów z zakładami ubezpieczeń, dbając przy tym o interes agenta ubezpieczeniowego oraz zachowanie należytej ochrony danych osobowych potencjalnych klientów przez obie strony relacji.

Wspieraliśmy naszego Klienta w edukacji jego pracowników, prowadząc liczne szkolenia z ochrony danych osobowych oraz odpowiadając na pytania pracowników w ramach przeprowadzonego Q&A.

Zobacz także:

Kompleksowe szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych i RODO

Realizowane szkolenia każdorazowo dostosowujemy do specyfiki branży i klienta…

więcej more