×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:
powrót
do bloga
more

Brexit stał się faktem

W dniu 30 stycznia 2020 r. Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję, na mocy której zatwierdziła Umowę o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wyszło z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z końcem dnia 31 stycznia 2020 r.

Warunki, na jakich Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wystąpiło z Unii Europejskiej, stanowią ważną informację dla podmiotów, które współpracują z podmiotami prowadzącymi działalność na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, i przekazują takim podmiotom dane osobowe. Kwestię tę reguluje art. 71 ust. 1 przedmiotowej umowy: 

„Prawo Unii dotyczące ochrony danych osobowych ma zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą, spoza Zjednoczonego Królestwa, jeżeli dane osobowe: 

a) były przetwarzane zgodnie z prawem Unii w Zjednoczonym Królestwie przed zakończeniem okresu przejściowego; lub 

b) są przetwarzane w Zjednoczonym Królestwie po zakończeniu okresu przejściowego na podstawie niniejszej Umowy.”

Zgodnie zaś z art. 126 umowy, okres przejściowy kończy się w dniu 31 grudnia 2020 r.

Źródło:

https://www.brexit.gov.pl/2020/02/01/wielka-brytania-opusci-ue-31-stycznia-2020-roku/

https://eur-lex.europa.eu/content/news/Brexit-UK-withdrawal-from-the-eu.html?locale=pl

Mając na uwadze powyższe wskazać trzeba, że opuszczenie Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie spowodowało nabycia przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej statusu tzw. państwa trzeciego w rozumieniu RODO. Tym samym, do końca okresu przejściowego tj. do upływu dnia 31 grudnia 2020 r., podmioty przekazujące dane osobowe do Zjednoczonego Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie będą zobowiązane do przestrzegania przewidzianych w RODO zasad przekazywania danych osobowych do tzw. państw trzecich w rozumieniu RODO.

Podkreślić jednak trzeba, że podmioty współpracujące z podmiotami prowadzącymi działalność na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i przekazujące takim podmiotom dane osobowe, winny w trakcie okresu przejściowego obserwować wszelkie informacje dotyczące zasad przekazywania danych osobowych terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, jakie będą obowiązywać po upływie okresu przejściowego.

Informacje dotyczące przebiegu procedury występowania Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej można śledzić na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju poświęconej tematyce Brexitu: https://www.brexit.gov.pl/

czytaj również