×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:
powrót more

Uwaga na fałszywych kontrolerów

24 stycznia 2020 r. na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych pojawił się komunikat ostrzegający przedsiębiorców przed wizytami osób podających się za rzekomych pracowników Urzędu Ochrony Danych Osobowych, których celem miałaby być kontrola przetwarzania danych osobowych. Jak wynika z treści komunikatu, Urząd Ochrony Danych Osobowych powziął informacje o wizytach takich rzekomych kontrolerów.

W przedmiotowym komunikacie Urząd Ochrony Danych Osobowych przypomina, że kontrola przetwarzania danych osobowych odbywa się po uprzednim zawiadomieniem podmiotu kontrolowanego, a także że pracownik Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest zobowiązany do przedstawienia kontrolowanemu podmiotowi stosownego upoważnienia do kontroli, którego wzór został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z 20 marca 2019 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W komunikacie Urząd Ochrony Danych Osobowych podkreśla, że w przypadku wątpliwości co do osoby kontrolera, podmiot kontrolowany ma możliwość telefonicznego zweryfikowania wiarygodności osoby okazującej upoważnienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych do kontroli, pod numerem telefonu: 22 531 04 44.