×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:
powrót more

Michał Barwicki członkiem rządowej Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji

Z ramienia Kancelarii Macura, Michał Barwicki – który w tym roku zdał egzamin zawodowy i oczekuje na wpis na listę radców prawnych, jako ekspert ds. sztucznej inteligencji, będzie uczestniczył w pracach rządowej Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI) w podgrupie ds. sektora finansowego.

Michał Barwicki doradza klientom w prawnych aspektach wykorzystywania systemów sztucznej inteligencji (artificial inteligence, AI) w sektorze finansowym, a także w wypracowywaniu odpowiednich ram prawnych dla ich funkcjonowania systemów.

Prace prawodawcze w zakresie unijnego rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji (Artificial Inteligence Act, tzw. AI Act) nie zwalniają tempa. Już obecnie wiemy o propozycji tysięcy poprawek, które zostały zaproponowane do jego treści. Dalsze prace prowadzone są zarówno Parlamencie Europejskim, jak i w Radzie.

Należy jednak zauważyć, że również w Polsce, w ramach prac Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI) prowadzona jest dyskusja nad potencjalnym kształtem przyszłych regulacji w zakresie sztucznej inteligencji. Wskazana Grupa została utworzona przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu wypracowania rekomendacji i propozycji działań mających zapewnić Polsce właściwe warunki dla rozwoju technologii sztucznej inteligencji i jej praktycznych zastosowań. Grupa zrzesza szeroką reprezentację rynku w tym przedstawicieli nauki, kancelarii prawnych oraz przedstawicieli rynku, instytucji i organizacji pozarządowych.

Jest nam niezmiernie miło, że mamy możliwość bezpośrednio uczestniczyć w pracach Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji oraz wierzymy, że aktywny udział naszego eksperta w pracach grupy przyczyni się do wypracowania ram dla właściwego i szybkiego rozwoju zastosowań AI w Polsce.