×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:
powrót more

Reklamacje i procedura obsługi klienta przez instytucje finansowe – Webinarium

9 listopada 2022 r. odbyło się webinarium „Reklamacje i procedura obsługi klienta: Rozpatrywanie reklamacji przez instytucje finansowe i postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym”, które poprowadziła radca prawny Anna Jędrasiak.

Podczas szkolenia omówione zostaną praktyczne zagadnienia z jakimi spółki muszą sobie radzić w ramach procedur reklamacyjnych na gruncie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Szczegółowo omówione zostaną kwestie:

  1. Kto jest zobowiązany do stosowania ustawy.
  2. Kto jest uprawniony do złożenia reklamacji.
  3. Jakie wystąpienie klienta traktować jako reklamację.
  4. Rozpatrywanie reklamacji: • Forma • Termin • Obligatoryjne elementy odpowiedzi
  5. Zamieszczenie w umowie o kredyt konsumencki odpowiednich informacji dotyczących reklamacji.
  6. Rejestr reklamacji.
  7. Sprawozdawczość dotycząca reklamacji.
  8. Postępowania przed Rzecznikiem Finansowym.