×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:
powrót more

Ustawa antylichwiarska podpisana przez Prezydenta

10 listopada 2022 r. prezydent złożył podpis pod ustawą z 6 października 2022 r. o zmianie ustawy w celu przeciwdziałania lichwie (tzw. ustawa antylichwiarska). Kolejnym krokiem jest publikacja podpisanej ustawy w Dzienniku Ustaw. Co to oznacza dla rynku usług pożyczkowych?

W dniu publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw rozpocznie się vacatio legis dla przepisów ustawy. Jeśli ustawa zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw w ciągu kilku najbliższych dni, to część istotnych dla branży przepisów wejdzie w życie w połowie grudnia 2022 r. Przypomnijmy, że ustawa zmienia najważniejsze obszary działalności instytucji pożyczkowych a mianowicie:

  • na nowo reguluje zasady wyliczania prowizji (tzw. pozaodsetkowych kosztów kredytu);
  • wprowadza limity pozaodsetkowych kosztów kredytu do umów cywilnoprawnych, nieregulowanych w ustawie o kredycie konsumenckim;
  • zmienia zasady dokonywania oceny zdolności kredytowej;
  • wprowadza nowe wymogi kapitałowe i korporacyjne dla prowadzenia działalności pożyczkowej;
  • wprowadza ograniczenia w finansowaniu działalności pożyczkowej;
  • wprowadza nadzór KNF nad działalnością pożyczkową.

W terminie 30 dni od dnia publikacji Ustawy w Dzienniku Ustaw w życie wejdą nowe regulacje dotyczące maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu, zatem pożyczkodawcy już powinni myśleć o zmianach w ofercie produktowej.

Kolejną z istotnych zmian, która wejdzie w życie z 30-dniowym vacatio legis jest zmiana w obszarze zasad finansowania działalności pożyczkowej. Kapitał na działalność pożyczkową nie będzie mógł pochodzić ze środków pieniężnych od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych w tym z emisji obligacji lub innych instrumentów dłużnych.

Od grudnia 2022 r. przedsiębiorcy, którzy będą chcieli rozpocząć prowadzenie działalności pożyczkowej będą musieli spełnić surowsze wymogi kapitałowe i korporacyjne. Ci działający już na rynku mają czas do końca 2023 r. na dostosowanie się do nowych przepisów.

Zmiany ustawy w celu przeciwdziałania lichwie były tematem webinaru „Rewolucyjne zmiany na rynku pożyczek konsumenckich”, który mec. Monika Macura prowadziła 19 października 2022 r. Nagranie prezentacji można obejrzeć tutaj.

Zmiany dla branży pożyczkowej to prawdziwa rewolucja, także będziemy śledzić dalszy rozwój wypadków.