×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:
powrót more

Pożyczki konsumenckie, rozpatrywanie reklamacji i BNPL – cykl webinariów

Zapraszamy do udziału w cyklu 3 nieodpłatnych webinariów, dotyczących pożyczek konsumenckich, rozpatrywania reklamacji oraz BNPL, które w październiku i listopadzie poprowadzą radcowie prawni Monika Macura, Anna Jędrasiak i Michał Barwicki. Na uczestników czekają praktyczne wskazówki oraz interpretacja niejasnych zapisów ustawowych.

Pierwsze webinarium, poświęcone rewolucyjnym zmianom na rynku pożyczek konsumenckich poprowadzi Monika Macura, radca prawny i założycielka Kancelarii, która omówi założenia zmian do ustawy o kredycie konsumenckim. Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli instytucji pożyczkowych, digital lendingu i pośredników kredytu konsumenckiego. Ramowy program obejmuje zagadnienia dot.:

 • kalkulowania kosztów kredytu konsumenckiego;
 • danych i dokumentów – jako podstaw oceny zdolności kredytowej;
 • zakazu dochodzenia spłaty udzielonych konsumentom pożyczek;
 • nowych zasad prowadzenia działalności pożyczkowej i terminów, w których należy się do nich dostosować;
 • nadzoru nad branżą pożyczkową;
 • wykreślenia z rejestru instytucji pożyczkowych i kar, jakie może nałożyć KNF na spółki i zarządy spółek.

Drugie spotkanie poprowadzi radca prawny Anna Jędrasiak, która omówi rozpatrywanie reklamacji przez instytucje finansowe i postępowanie przez Rzecznikiem Finansowym – praktyczne zagadnienia, z którymi spółki muszą sobie radzić w ramach procedur reklamacyjnych na gruncie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Ramowy program obejmuje zagadnienia dotyczące:

 • osób obowiązanych do stosowania ustawy;
 • uprawnionych do składania reklamacji;
 • rodzajów wystąpień klientów, które należy traktować jako reklamację;
 • rozpatrywania reklamacji – formy, terminu i obligatoryjnych elementów odpowiedzi;
 • zamieszczania w umowie o kredyt konsumencki odpowiednich informacji dotyczących reklamacji;
 • rejestru reklamacji;
 • sprawozdawczości dotyczącej reklamacji;
 • postępowania przed Rzecznikiem Finansowym.

Trzecie webinarium poprowadzi radca prawny Michał Barwicki, który odpowie na pytanie czym jest BNPL (buy-now-pay-later) oraz jak wejść na rynek e-commerce z produktem finansowym. W szczególności uczestnicy zapoznani zostaną z modelem biznesowym usług BNPL, klasyfikacją prawną modeli BNPL, wymogami prawno-regulacyjnymi dla usług BNPL oraz nadchodzącymi wyzwaniami i trendami o charakterze regulacyjnym. Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • jak działa BNPL;
 • dlaczego BNPL jest tak popularne;
 • BNPL z punktu widzenia branży e-commerce;
 • modele biznesowe usług BNPL;
 • kwalifikacja prawna usług BNPL;
 • wymogi prawne związane ze świadczeniem usług BNPL;
 • BNPL – trendy i perspektywa regulacyjna.

Rewolucyjne zmiany na rynku pożyczek konsumenckich
⌚ środa, 19 października 2022 r.
10:00 – 11:00
prowadząca: radca prawny Monika Macura

Reklamacje i procedura obsługi klienta w instytucjach finansowych
⌚ środa, 9 listopada 2022 r.
10:00 – 11:00
prowadząca: radca prany Anna Jędrasiak

BNPL – o co chodzi i jak wejść na rynek e- commerce z produktem finansowym.
⌚ środa, 30 listopada 2022 r.
10:00 – 11:00
prowadzący: radca prawny Michał Barwicki

Serdecznie zapraszamy do udziału!