×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:
powrót more

Od 30 czerwca limity MPKK w górę

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzono niższe limity pozaodsetkowych kosztów kredytu. Przepisy wyrażone w artykułach od 8d do 8f w myśl tej ustawy miały stracić moc po upływie „365 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”.

Zgodnie z uchwaloną na posiedzeniu Sejmu w dniu 21.01.2021r. ustawą z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw „Przepisy art. 8d–8f tracą moc z dniem 30 czerwca 2021r.”

Pełna treść ustawy TUTAJ