×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:
powrót more

Cykl nieodpłatnych webinariów

Po wakacyjnej przerwie zapraszamy do udziału w cyklu nieodpłatnych webinariów, dotyczących usług płatniczych i branży pożyczkowej. Najbliższe spotkania poprowadzą radcowie prawni Monika Macura i Anna Jędrasiak.

Pierwsze webinarium „Warzywniak zmiany ważne dla instytucji płatniczych” poprowadzi 9 listopada 2023 r. o godzinie 10:00 radca prawny Monika Macura. Celem spotkania jest omówienie najważniejszych dla dostawców usług płatniczych zmian w prawie. Ramowy program obejmuje zagadnienia dotyczące:

 • nowych zasad ubiegania się o wpis do rejestru małych instytucji płatniczych;
 • ograniczeń w prowadzeniu działalności przez małe instytucje płatnicze;
 • nowych zasad odpowiedzialności członków organów instytucji płatniczych;
 • obowiązków raportowych;
 • zmian w funkcjonowaniu AIS i PIS;
 • zmian w zasadach outsourcingu bankowego;
 • oceny nowych regulacji i pierwszych wniosków w stosowaniu przepisów prawa w postępowaniach o wpis do rejestru MIP;
 • nowych uprawnień nadzorczych KNF.

Drugie spotkanie „Ład korporacyjny w instytucjach płatniczych i pożyczkowych” poprowadzi 14 grudnia 2023 r. o godzinie 10:00 radca prawny Anna Jędrasiak, która omówi Zasady Ładu Korporacyjnego przyjęte przez Komisję Nadzoru Finansowego, a określające zasady funkcjonowania kluczowych systemów i funkcji w instytucjach nadzorowanych takich jak banki, instytucje płatnicze. Program ramowy obejmuje zagadnienia dotyczące:

 • głównych zasady Ładu Korporacyjnego;
 • zasad odstępstw od stosowania regulacji Ładu Korporacyjnego;
 • zasad pełnienia funkcji w zarządzie i radzie nadzorczej instytucji nadzorowanej;
 • kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych;
 • zasad sprawowania kontroli wewnętrznej;
 • przedmiotu i częstotliwości kontroli;
 • zarządzania ryzykiem w działalności instytucji nadzorowanej;
 • funkcji compliance – kto może pełnić tą rolę, główne zadania funkcji compliance.

Kolejne webinarium „Wnioski z przygotowania branży pożyczkowej do nadzoru KNF” – 11 stycznia 2024 r. o godzinie 10:00 poprowadzi radca prawny Monika Macura. Podczas spotkania zostaną omówione zagadnienia dotyczące:

 • funkcjonowania Rady Nadzorczej i zarządu w zgodzie z zasadami ładu korporacyjnego;
 • raportowania i sprawozdawczości – wnioski;
 • komunikacji z KNF;
 • oceny zdolności kredytowej – wytyczne KNF;
 • kontroli KNF – jak się przygotować.

Zapraszamy do udziału!

Warzywniak zmiany ważne dla instytucji płatniczych
➡️ czwartek, 09.11.2023 r.
⌚ 10:00
⚖️ prowadząca: Monika Macura

Ład korporacyjny w instytucjach płatniczych i pożyczkowych
➡️ czwartek, 14.12.2023 r.
⌚ 10:00
⚖️prowadząca: Anna Jędrasiak

Wnioski z przygotowania branży pożyczkowej do nadzoru KNF
➡️ czwartek, 11.01.2024 r.
⌚ 10:00
⚖️prowadząca: Monika Macura