×
MACURA | Unikalna wiedza ekspercka

Kancelaria MACURA.
ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

T: (+48) 696-011-713
M: monika.macura@kancelariamacura.pl

Zobacz nas na:

Bartłomiej Kurzac

asystent prawny

Asystent prawny. Student prawa. Interesuje się prawem nowych technologii, szczególnie w kontekście finansowym.

Doświadczenie

W Kancelarii wspiera pracę bardziej doświadczonych prawników, przygotowując projekty pism w postępowaniach administracyjnych i cywilnych, przed KNF i UOKiK oraz podsumowania aktualnych informacji prawnych z obszarów prawa nowych technologii i FinTech.

Choć dopiero zaczyna swoją zawodową drogę, ma już na koncie doświadczenie pracy w jednej z czołowych warszawskich kancelarii, specjalizującej się w obszarze prawa własności intelektualnej. Zajmował się m.in. przygotowywaniem informacji prawnych z zakresu prawa konkurencji, prawa konsumenckiego oraz prawa cywilnego. Praktykował również w dziale prawnym podmiotu zajmującego się recyklingiem, w którym pomagał przy sporządzaniu projektów umów. Przygotowywał też kompendia informacji prawnych z zakresu ESG.

Wyróżnienia

Członek programu TOP 15 dla najlepszych studentów Akademii Leona Koźmińskiego

Wykształcenie

  • Akademia Leona Koźmińskiego – Prawo (w trakcie nauki od 2021 r.)
  • Luiss University w Rzymie – wymiana studencka w ramach Programu Erasmus (2023)
  • Uniwersytet w Lund – Certyfikat AI & Law (2024)
  • TOLES – C1 – Certyfikat znajomości prawniczego j. angielskiego
Nagrody i wyróżnienia

Moje Publikacje

Pakiet regulacyjny PSD3: zmiany i wyzwania dla usług płatniczych
Pakiet regulacyjny PSD3: zmiany i wyzwania dla usług płatniczych

Pakiet regulacyjny PSD3, obejmujący dyrektywę w sprawie usług płatniczych i usług związanych z pieniądzem elektronicznym (PSD3), rozporządzenie w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSR), rozporządzenie w sprawie otwartych finansów (FiDA) oraz inne istotne przepisy dla dostawców usług płatniczych, stanowi kolejny krok w ewolucji regulacyjnej sektora finansowego w Unii Europejskiej. Po przyjęciu PSD2 w 2015 r. i wprowadzeniu klauzuli przeglądowej – art. 108 PSD2, Komisja Europejska przystąpiła […]

więcej more
Wpływ prawa UE na rozwój polskiej branży FinTech na przykładzie dyrektywy PSD2 – wprowadzenie
Wpływ prawa UE na rozwój polskiej branży FinTech na przykładzie dyrektywy PSD2 – wprowadzenie

W ostatnim czasie obserwujemy gwałtowny rozwój sektora FinTech, a co za tym idzie – rosnącą aktywność ustawodawcy unijnego, i ustawodawców krajowych. W tym i kolejnych artykułach omówię wpływ prawa unijnego na rozwój polskiego sektora FinTech. Jak dziś definiujemy FinTech? FinTech to obszar innowacji w usługach finansowych oparty na technologiach, które mogą prowadzić do powstania nowych modeli biznesowych, zastosowań, procesów i produktów oraz mogą mieć w związku z tym znaczący […]

więcej more